نشریه علمی علوم و فنون نقشه برداری- هیات تحریریه
اسامی هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دکتر عباس رجبی فرد (استاد، دانشگاه ملبورن) 

دکتر علیرضا آزموده اردلان (استاد، دانشگاه تهران) 
دکتر علی اصغر آل شیخ (استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی) 
دکتر مهدی نجفی علمداری (دانشیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی) 
دکتر جلال امینی (دانشیار، دانشگاه تهران) 
دکتر بهزاد وثوقی (دانشیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی) 
دکتر یحیی جمور (دانشیار، آموزشکده نقشه‌برداری، سازمان نقشه برداری کشور)
دکتر علیرضا امیری سیمکوئی (دانشیار، دانشگاه اصفهان)
دکتر محمدرضا ملک (دانشیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
دکتر حمید عبادی (استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
دکتر محمودرضا دلاور (دانشیار، دانشگاه تهران)
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی علوم و فنون نقشه برداری:
http://jgst.issge.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب