نشریه علمی علوم و فنون نقشه برداری- اطلاعات تماس
راه های ارتباط

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/3/11 | 
AWT IMAGE

نشانی دفتر نشریه­: تهران، خیابان کارگر شمالی، پردیس دانشکده­های فنی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
تلفن­: 88008841 دورنگار: 88008837
نشانی وبگاه: www.issge.ir پست الکترونیکی: jge@issge.ir
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی علوم و فنون نقشه برداری:
http://jgst.issge.ir/find.php?item=1.57.17.fa
برگشت به اصل مطلب