[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: ::
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی میزان جابجایی زمین و برآورد پارامترهای گسل حاصل از زلزله با استفاده از داده‌های سنتینل-1 (مطالعه موردی: زلزله گناوه)
ابراهیم کرمی، نیلوفر علیزاده، محمود رضا صاحبی*
چکیده:   (47 مشاهده)
با توجه به وضعیت خاص کشور ایران از نظر زمین ساختی می‌توان ادعا کرد که همه‌ گسل های موجود در کشور زلزله‌زا هستند. به طوری که همه ساله خسارات و تلفات مالی و جانی، به خصوص در نواحی روستایی در اثر زلزله ایجاد می‌شود. امروزه فناوری تداخل‌سنجی راداری با قابلیت‌ها و محصولات متعدد در حیطه فاز و دامنه به ابزاری قدرتمند برای پایش جابجایی‌ها قرار گرفته است. تصاویر ماهواره‌ای به جهت برداشت از دوگذر (بالاگذر و پایین گذر) می‌توانند اطلاعات متفاوتی از گسل‌ها ارائه دهند. در این نوشتار با استفاده از‌ حل مسئله معکوس با مقادیر مرزی میدان جابجایی سطحی بدست آمده از مشاهدات تداخل‌سنجی راداری، پارامتر های گسلش زمین لرزه برآورد شده است. بررسی پارامترهای گسلش فعال به منظور شناخت زلزله‌ها و بهبود امکان پیش‌بینی آن‌ها موضوع مورد توجه محققان علوم زمین است. بدین منظور زوج تصاویر راداری سنتینل-1 از قبل و بعد از زلزله به عنوان تصاویر منطقه مطالعاتی مورد بررسی قرار گرفته است. به طوری که نتایج تحقیق نشان می‌دهد مقدار بیشینه جابجایی سطح زمین به میزان 19 سانتی‌متر بالا آمدگی و 8 سانتی‌متر فرونشست داشته است. برای بدست آوردن هندسه گسل و توزیع لغزش روی صفحه گسل این مولفه‌ها با استفاده از روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک و مدل تحلیل نیم فضای الاستیک آکادا معکوس شده‌اند. روش مدلسازی معکوس نشان داد که روش تداخل‌سنجی راداری برای برآورد میزان جابجایی زمین در اثر زلزله و همچنین تعیین پارامترهای گسل مسبب زلزله روشی مفید می‌باشد که طبق نتایج بدست آمده به ترتیب برای دو هندسه صعودی و نزولی میزان 1 و 3 سانتی‌متر خطا برای دو داده مشاهده شده و مدلسازی شده وجود دارد که این موضوع حاکی از دقت مناسب‌تر هندسه نزولی می‌باشد.
شماره‌ی مقاله: 3
واژه‌های کلیدی: واژگان کلیدی: زلزله، تداخل‌سنجی راداری، مدلسازی، صعودی، نزولی، گسل
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فتوگرامتری و سنجش از دور
فهرست منابع
1. Fialko, Y., Simons, M. and Agnew, D., 2001, The complete (3-D) surface displacement field in the epicentral area of the 1999 Mw7.1 Hector Mine earthquake, California, 234 from space geodetic observations, Geophysical Research Letters 28(16) 2353063-3066. [DOI:10.1029/2001GL013174]
2. Howard A. Zebker, Richard M. Goldstein . 1986Topographic mapping from interferometric synthetic aperture radar observations [DOI:10.1029/JB091iB05p04993]
3. K. Gabriel, Richard M. Goldstein, Howard A. Zebker at 1989 Mapping small elevation changes over large areas: Differential radar interferometry Andrew. [DOI:10.1029/JB094iB07p09183]
4. Wright, T. J., Parsons, B. E. and Lu, Z., 2004, Toward mapping surface deformation in three dimensions using InSAR, Geophys. Res. Lett., 31,L01607, doi:10.1029/2003GL018827. [DOI:10.1029/2003GL018827]
5. Yasser Maghsoudi, Sahel Mahdavi, "Principle of Radar"
6. S Karimzadeh, M Matsuoka, M Miyajima, B Adriano, A Fallahi , J Karashi, " Sequential SAR Coherence Method for the Monitoring of Buildings in Sarpole-Zahab, Iran", Remote sensing and Envirment, 10, 1255,2018 [DOI:10.3390/rs10081255]
7. Berberian, M. (1995) Master Blind Thrust Faults Hidden under the Zagros Folds: Active Basement Tectonics and Surface Morphotectonics. Tectonophysics Journal, 241, 193-224. [DOI:10.1016/0040-1951(94)00185-C]
8. H Beran GUNCE, B Taner SAN, " Measuring Earthquake-Induced Deformation in the South of Halabjah (Sarpol-e-Zahab) Using sentinel-1 Data on November 12, 2017", Proceedings, 2, 346,2018. [DOI:10.3390/ecrs-2-05159]
9. C Tolomei, N Svigkas, A Fathian Baneh, S Atzori, G Pezzo, " Surface Deformation And Sourse Modeling For The MW 7.3 IRAN Earthquake (November 12, 2017) Exploiting sentinel-1 AND ALOS-2 INSAR Data ", IGARSS, Vol. 14, 3071-4, 2018. [DOI:10.1109/IGARSS.2018.8518173]
10. M Motage , S Vajedian, R Behling, M Haghshenas Haghighi, D scheffler, S Roessner, B Akbari, H Wetzel, and A Darabi, " 12 November 2017 Mw 7.3 Sarpol-e Zahab, Iran, earthquake: Results from combining radar and optical remote sensing measurements with geophysical modeling and field mapping ", EGU General Assembly, Vol. 20, EGU2018-10528-4, 2018.
11. Okada, Y. (1985). "Surface deformation due to shear and tensile faults in a half-space", Bulletin of the Seismological Society of America, 75(4), 1135-1154. [DOI:10.1785/BSSA0750041135]
12. Pakdaman , Z golshadi , et . (2017) . Effect parameters are optimized for viewing satellite detected fault Persian date Esfand 1383 Zarand earthquake, based on radar interferometry method.
13. Nissen, E., Yamini-Fard, F., Tatar, M., Gholamzadeh, A., Bergman, E., Elliott, J. R.Parsons, B. (2010). "The vertical separation of mainshock rupture and microseismicity at Qeshm island in the Zagros fold-and-thrust belt, Iran", Earth and Planetary Science Letters, 296(3-4), 181-194. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.epsl.2010.04.049. [DOI:10.1016/j.epsl.2010.04.049]
14. Nissen, E., Jackson, J., Jahani, S., & Tatar, M. (2014). "Zagros "phantom earthquakes" reassessed-The interplay of seismicity and deep salt flow in the Simply Folded Belt?", Journal of Geophysical Research: Solid Earth. [DOI:10.1002/2013JB010796]
15. R. Azzaro, S. Del Mese, G. Martini, S. Paolini, A. Screpanti, V. Verrubbi, and A. Tertulliani, "Rilievo macrosismico per il terremoto dellisola di Ischia del 21 agosto 2017, Internal Report, doi:10.5281/zenodo.849091.
16. Okada, Y. (1985). Surface deformation due to shear and tensile faults in a half-space. Bulletin of the Seismological Society of America, 75(4), 1135-1154. [DOI:10.1785/BSSA0750041135]
17. Marquardt, D. (1963). An Algorithm for Least-Squares Estimation of Nonlinear Parameters. Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics, 11(2), 431-441. doi:10.1137/0111030. [DOI:10.1137/0111030]
18. Fialko, Y., Simons, M. and Agnew, D., 2001, The complete (3-D) surface displacement field in the epicentral area of the 1999 Mw7.1 Hector Mine earthquake, California, 234 from space geodetic observations, Geophysical Research Letters 28(16) 2353063-3066. [DOI:10.1029/2001GL013174]
19. Howard A. Zebker, Richard M. Goldstein . 1986Topographic mapping from interferometric synthetic aperture radar observations [DOI:10.1029/JB091iB05p04993]
20. K. Gabriel, Richard M. Goldstein, Howard A. Zebker at 1989 Mapping small elevation changes over large areas: Differential radar interferometry Andrew. [DOI:10.1029/JB094iB07p09183]
21. Wright, T. J., Parsons, B. E. and Lu, Z., 2004, Toward mapping surface deformation in three dimensions using InSAR, Geophys. Res. Lett., 31,L01607, doi:10.1029/2003GL018827. [DOI:10.1029/2003GL018827]
22. Yasser Maghsoudi, Sahel Mahdavi, "Principle of Radar"
23. S Karimzadeh, M Matsuoka, M Miyajima, B Adriano, A Fallahi , J Karashi, " Sequential SAR Coherence Method for the Monitoring of Buildings in Sarpole-Zahab, Iran", Remote sensing and Envirment, 10, 1255,2018 [DOI:10.3390/rs10081255]
24. Berberian, M. (1995) Master Blind Thrust Faults Hidden under the Zagros Folds: Active Basement Tectonics and Surface Morphotectonics. Tectonophysics Journal, 241, 193-224. [DOI:10.1016/0040-1951(94)00185-C]
25. H Beran GUNCE, B Taner SAN, " Measuring Earthquake-Induced Deformation in the South of Halabjah (Sarpol-e-Zahab) Using sentinel-1 Data on November 12, 2017", Proceedings, 2, 346,2018. [DOI:10.3390/ecrs-2-05159]
26. C Tolomei, N Svigkas, A Fathian Baneh, S Atzori, G Pezzo, " Surface Deformation And Sourse Modeling For The MW 7.3 IRAN Earthquake (November 12, 2017) Exploiting sentinel-1 AND ALOS-2 INSAR Data ", IGARSS, Vol. 14, 3071-4, 2018. [DOI:10.1109/IGARSS.2018.8518173]
27. M Motage , S Vajedian, R Behling, M Haghshenas Haghighi, D scheffler, S Roessner, B Akbari, H Wetzel, and A Darabi, " 12 November 2017 Mw 7.3 Sarpol-e Zahab, Iran, earthquake: Results from combining radar and optical remote sensing measurements with geophysical modeling and field mapping ", EGU General Assembly, Vol. 20, EGU2018-10528-4, 2018.
28. Okada, Y. (1985). "Surface deformation due to shear and tensile faults in a half-space", Bulletin of the Seismological Society of America, 75(4), 1135-1154. [DOI:10.1785/BSSA0750041135]
29. Pakdaman , Z golshadi , et . (2017) . Effect parameters are optimized for viewing satellite detected fault Persian date Esfand 1383 Zarand earthquake, based on radar interferometry method.
30. Nissen, E., Yamini-Fard, F., Tatar, M., Gholamzadeh, A., Bergman, E., Elliott, J. R.Parsons, B. (2010). "The vertical separation of mainshock rupture and microseismicity at Qeshm island in the Zagros fold-and-thrust belt, Iran", Earth and Planetary Science Letters, 296(3-4), 181-194. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.epsl.2010.04.049. [DOI:10.1016/j.epsl.2010.04.049]
31. Nissen, E., Jackson, J., Jahani, S., & Tatar, M. (2014). "Zagros "phantom earthquakes" reassessed-The interplay of seismicity and deep salt flow in the Simply Folded Belt?", Journal of Geophysical Research: Solid Earth. [DOI:10.1002/2013JB010796]
32. R. Azzaro, S. Del Mese, G. Martini, S. Paolini, A. Screpanti, V. Verrubbi, and A. Tertulliani, "Rilievo macrosismico per il terremoto dellisola di Ischia del 21 agosto 2017, Internal Report, doi:10.5281/zenodo.849091.
33. Okada, Y. (1985). Surface deformation due to shear and tensile faults in a half-space. Bulletin of the Seismological Society of America, 75(4), 1135-1154. [DOI:10.1785/BSSA0750041135]
34. Marquardt, D. (1963). An Algorithm for Least-Squares Estimation of Nonlinear Parameters. Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics, 11(2), 431-441. doi:10.1137/0111030. [DOI:10.1137/0111030]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه علمی علوم و فنون نقشه برداری Journal of Geomatics Science and Technology