[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: ::
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
توزیع مکانی عناصر خاک و تاثیر آن بر حاصلخیزی اراضی کشاورزی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
جواد اسلامی هروان، زهرا عزیزی*، احمد بایبوردی، پیام عالمی صف اول، میرمسعود خیرخواه زرکش
چکیده:   (40 مشاهده)
بررسی توزیع مکانی عناصر خاک و الگوی پراکنش آنها به منظور شناسایی خصوصیات و توانمندی زمین برای بهره­وری و کشت پایدار ضروری است. سیستم اطلاعات جغرافیایی به عنوان ابزاری کارآمد این امکان را برای تولید داده های قابل اعتماد فراهم می آورد. هدف این پژوهش بررسی توزیع مکانی عناصر خاک در محدوده شهر عجبشیر است. در این راستا پس از دریافت نتایج آنالیز 136 نمونه خاک در قالب 10 پارامتر از عوامل و عناصر ضروری رشد گیاه، با استفاده از الگوریتم IDW، اقدام به تهیه نقشه های پراکنش عناصر خاک در منطقه مورد مطالعه شد. نتایج PH به عنوان یک عامل تاثیرگذار نشان از آن دارد که منطقه دارای خاک قلیایی است. از سویی پتاسیم به عنوان عنصر ضروری به ویژه در مقابل تنش شوری که به سبب کاهش سطح تراز دریاچه ارومیه در منطقه رو به افزایش است، در زمین های زراعی از نسبت مناسبی برخوردار است. این در حالی است که هدایت الکتریکی به غیر از بخش شمالغربی محدوده در ساحل دریاچه که بالاترین مقدار را نشان می دهد در دیگر نقاط توزیع نسبتا یکنواختی دارد. هرچند نتایج حاصل از نقشه پوشش گیاهی سالهای 2000 و 2022 که با استفاده از شاخص NDVI استخراج گردید حاکی از کاهش 1495.07 هکتاری سطح زیرکشت طی دو دهه است اما مقدار و توزیع عناصر خاک نشان از مرغوبیت و حاصلخیزی خاک این منطقه دارد که در معرض تهدیدهای محیطی به ویژه گسترش شوره زارها و ریزگردهای حاصل از آن قرار دارد.
 
شماره‌ی مقاله: 4
واژه‌های کلیدی: عناصر خاک، الگوریتم IDW، NDVI، دریاچه ارومیه، سیستم اطلاعات جغرافیایی، عجبشیر
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سامانه های اطلاعات مکانی
فهرست منابع
1. Nuri SH, S.A. Seyedaei S, Kiani Z, Soltani & A nurouzi-Avergani. 2010. Evaluation of environment ecological capability to determine suitable areas for agriculture using GIS (central zone of Kiar township). Journal of Geography and Environmental Planning, 37: 33-46.
2. Tahoori, Parisa, and Mohammad Reza Parvin. "Conservation and Sustainable Use of Soil and Its Stand in International Environmental Law." Journal of Environmental Science and Technology 18, no. 2 (2016): 145-161.
3. Nayereh Janjani, Zahra Azizi, Mohammad Mehdi Dehshiri, Shahram Baikpour. Effects of aspect and elevation on carbon sequestration process in Tehran Suburbs vegetation. 2020. Journal of Geographical Researches
4. Minasny, B., Hartemink, A.E., 2011. Predicting soil properties in the tropics. Earth-Sci. Rev. 106, 52-62. [DOI:10.1016/j.earscirev.2011.01.005]
5. Wiesmeier, M., Spörlein, P., Geuß, U., Hangen, E., Haug, S., Reischl, A., Schilling, B., von Lützow, M., Kögel-Knabner, I., 2012. Soil organic carbon stocks in southeast Germany (Bavaria) as affected by land use, soil type and sampling depth. Glob. Chang. Biol. 18, 2233-2245. [DOI:10.1111/j.1365-2486.2012.02699.x]
6. LOTFI, A.Z., ESMALI, O.A., Hashemimajd, K. and Najafi, N., 2013. Soil Fertility Evaluation of Ardabil Plain for Wheat and Potato Based on some Soil Chemical Properties by AHP and GIS Techniques.
7. Cinnadurai, C., Ganesan, G., Balachandar, D., 2013. Diversity of cultivable Azotobacter in the semi-arid alfisol receiving long-term organic and inorganic nutrient amendments. Ann. Microbiol. 63, 1397-1404. [DOI:10.1007/s13213-013-0600-6]
8. Mahajan, S., Kanwar, S.S., Sharma, S.P., 2007. Long-term effect of mineral fertilizers and amendments on microbial dynamics in an alfisol of Western Himalayas. Indian J. Microbiol. 47, 86-89. [DOI:10.1007/s12088-007-0016-8]
9. Luo, P., Han, X., Wang, Y., Han, M., Shi, H., Liu, N., Bai, H., 2015. Influence of long-term fertilization on soil microbial biomass, dehydrogenase activity, and bacterial and fungal community structure in a brown soil of northeast China. Ann. Microbiol. 65, 533-542. [DOI:10.1007/s13213-014-0889-9]
10. Ozores-Hampton, M., Stansly, P.A., Salame, T.P., 2011. Soil chemical, physical, and biological properties of a sandy soil subjected to long-term organic amendments. J. Sustain. Agric. 35, 243-259. [DOI:10.1080/10440046.2011.554289]
11. Zornoza, R., Guerrero, C., Mataix-Solera, J., Scow, K.M., Arcenegui, V., Mataix-Beneyto, J., 2009. Changes in soil microbial community structure following the abandonment of agricultural terraces in mountainous areas of Eastern Spain. Appl. Soil Ecol. 42, 315-323. [DOI:10.1016/j.apsoil.2009.05.011]
12. AAMA, AZGHADI A., REZA KHORASANI, M. MOKARAM, and AAA MOEZI. "Soil fertility evaluation based on soil K, P and organic matter factors for wheat by using Fuzzy Logic-AHP and GIS techniques." (2010): 973-984.
13. Rezaei, Hamed, Leila Esmaeelnejad, Saeed Saadat, and Parisa Malaki. "Mapping of Effective Parameters on Paddy Soils Fertility Quality for Optimum Management of Fertilizer Application." Journal of Water and Soil Conservation 25, no. 4 (2018): 259-274.
14. Mousavi, Sayed Morteza, Mahdi Sarai Tabrizi, and Hossein Talachi Langeroudi. "Investigating the economic value of water in environmental, agricultural and industrial uses (Case Study: Urmia Lake Watershed)." Human & Environment 19, no. 3 (2021): 79-95.
15. García-Orenes, Fuensanta, Alicia Morugán-Coronado, Raul Zornoza, and Kate Scow. "Changes in soil microbial community structure influenced by agricultural management practices in a Mediterranean agro-ecosystem." PloS one 8, no. 11 (2013): e80522. [DOI:10.1371/journal.pone.0080522]
16. Zarghami M, 2010. Urban water management using fuzzy-probabilistic multi-objective programming with dynamic efficiency, Water Resources Management 24(15): 4491-4504. [DOI:10.1007/s11269-010-9669-x]
17. Youneszadeh Jalili, S., M. Kamali, and P. Daneshkar Arasteh. "Analytical study of land use changes (irrigated agriculture) in the watershed of Lake Urmia using landsat imagery." JWSS-Isfahan University of Technology 20, no. 78 (2017): 15-28. [DOI:10.18869/acadpub.jstnar.20.78.15]
18. Hodges, Steven C. "Soil fertility basics." Soil Science Extension, North Carolina State University (2010).
19. https://keshavarza.com/nutrients-in-the-soil/. 2022
20. Epstin, E. 1972. Mineral Nutrition of Plants: Principles and Perspectives. New York: Wiley. 189 pp.
21. Marschner, Horst, ed. Marschner's mineral nutrition of higher plants. Academic press, 2011.
22. Mengel, K. (2007) Potassium. In: Handbook of plant nutrition (Barker, A. V. and Pilbeam, D. J.) 91-120. CRC Press, New York. [DOI:10.1201/9781420014877.ch4]
23. James, R. A., Blake, C., Byrt, C. S. and Munns, R. (2011) Major genes for Na+ exclusion, Nax1 and Nax2 (wheat HKT1;4 and HKT1;5), decrease Na+ accumulation in bread wheat leaves under saline and waterlogged conditions. Journal of Experimental Botany 62: 2939-2947. [DOI:10.1093/jxb/err003]
24. H. Shekofteh, A. Masoudi and S. Shafie. The Effect of Different Land Uses on Some Physical, Chemical and Biological Quality Indicators of Soil. Journal of Water and Soil Science (Science and Technology of Agriculture and Natural Resources) Vol. 22, No. 3, Fall 2018, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran. [DOI:10.29252/jstnar.22.3.425]
25. Persson, M. C., and C. B. Uvo. 2003. Estimating soil solution electrical conductivity from time domain reflectometry measurements using neural networks. J. Hydrol. 273:249Y256. [DOI:10.1016/S0022-1694(02)00387-6]
26. Shenoy, V.V. and Kalagudi, G.M., 2005. Enhancing plant phosphorus use efficiency for sustainable cropping. Biotechnology advances, 23(7-8), pp.501-513. [DOI:10.1016/j.biotechadv.2005.01.004]
27. Ojala, J.C., Jarrell, W.M., Menge, J.A. and Johnson, E.L.V., 1983. Influence of Mycorrhizal Fungi on the Mineral Nutrition and Yield of Onion in Saline Soil 1. Agronomy Journal, 75(2), pp.255-259. [DOI:10.2134/agronj1983.00021962007500020023x]
28. Soil chemical properties and processes, (SCPP) 2021.https://stormwater.pca.state.mn.us/index.php?title=Soil_chemical_properties_and_processes.
29. Farajollahi, A., Zare Chahouki, M. A., Azarnivand, H., Yari, R. and Gholinejad, B. (2012) The effects of environmental factors on distribution of plant communities in rangelands of Bijar protected region. Iranian Journal of Rangeland and Desert Research 19(1): 108-119 (in Persian).
30. Jafari, M., Zare Chahouki, M. A., Tavili, A. and Kohandel, A. (2007) Soil-vegetation relationships in rangelands of Qom province. Pajouhesh and Sazandegi 73: 110-116 (in Persian).
31. Feiziasl V. 2016. Evaluation of dryland barley (Hordum vulgare) genotypes response to the nitrogen rates and application times. Journal of Water and Soil 31(2): 490-508. (In Persian with English abstract)
32. Feiziasl V., Fotovat A., Astarae A.R., Lakzian A., Mousavi S.B. 2014. Effect of optimized nitrogen application in reducing drought stress effect on grain yield of some rainfed bread wheat genotypes. Seed and Plant Production Journal 30(2): 169-198. (In Persian with English abstract)
33. Feiziasl V., Evaluation of Soil Fertility Status in Northwest of Iran drylands by Nutrient Index Value (NIV). DOI: 10.22067/JSW.V34I4.84165. Journal of Water and Soil. Volume 34, Issue 4 - Serial Number 72, November and December 2020. Pages 897-919.
34. Wu, H., Li, L., Du, J., Yuan, Y., Cheng, X. and Ling, H. Q. (2005) Molecular and biochemical characterization of the Fe (III) chelate reductase gene family in Arabidopsis thaliana. Plant and Cell Physiology 46:1505-1514. [DOI:10.1093/pcp/pci163]
35. Godarzi, K. "Enhancing effects of sulfur and compost on nutrient availability and wheat yield." Soil Water Sci 15 (2001): 154-166.
36. Marschner, H. (1986) Function of mineral nutrients, Micronutrients. In: Mineral nutrition of higher plants (Ed. Marschner, H.) 269-300. Academic Press, New York.
37. Lequeux, H. and Hermans, C. (2010) Response to copper excess in Arabidopsis thaliana: Impact on the root system architecture, hormone distribution, lignin accumulation and mineral profile. Plant Physiology and Biochemistry 48: 673-682. [DOI:10.1016/j.plaphy.2010.05.005]
38. Ra'issi, M. A., Asrar, Z., Pourseyedi, Sh. (2009) Interaction of sodium nitroprusside and copper on some growth and physiologic parameters of garden cress (Lepidium sativum L.). Iranian Journal of Plant Biology 1(1-2): 55-76 (in Persian).
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه علمی علوم و فنون نقشه برداری Journal of Geomatics Science and Technology