[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 12، شماره 2 - ( 11-1401 ) ::
دوره 12 شماره 2 صفحات 166-152 برگشت به فهرست نسخه ها
تحلیل اثر خشکسالی بر پارامترهای فنولوژی شاخص‌های گیاهی با استفاده از سری زمانی تصاویر سنجنده MODIS (مورد مطالعاتی: استان همدان)
ویدا شریفی، سلمان احمدی*، مهدی غلام نیا
چکیده:   (183 مشاهده)
   خشکسالی یکی از پیامدهای تغییرات اقلیمی است که به کندی و در یک دوره زمانی نسبتا طولانی اقلیم، محیط زیست، کشاورزی، پوشش گیاهی، منابع آبی و حتی بخش های اقتصادی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد. یکی از مهم ترین پیامدهای خشکسالی کاهش میزان پوشش گیاهی می باشد. در این پژوهش با استفاده از تصاویر ماهواره ای سال های 2001-2020 (بازه زمانی 20 ساله) سنجنده مادیس و داده های بارش رستری ماهانه CHIRPS در محدوده استان همدان به تحلیل اثر خشکسالی بر پارامترهای فنولوژی (شامل ماکزیم مقدار NDVI، دامنه، مقادیر پایه) شاخص گیاهی NDVI پرداخته شده است. برای اینکار ابتدا از طریق الگوریتم تایم ست پارامترهای فنولوژی شاخص گیاهی NDVIاستخراج شده سپس تغییرات این پارامترها نسبت به داده های ارتفاعی و نقشه پوشش اراضی منطقه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین میزان همبستگی و خطای RMSE بین پارامترهای فنولوژی با داده ارتفاعی منطقه برآورد گردید. همچنین با استفاده از داده های بارش CHIRPS شاخص SPI سالانه محاسبه شد. نتایج بدست آمده از تحلیل این پارامترها در ارتفاعات و کاربری های مختلف نشان داد که در سال 2008 نسبت به سایر سال ها مقادیر پارامتر ماکزیمم و دامنه NDVI  کاهش داشته  است. در مقابل در سال 2019 نسبت به سایر سال ها این پارامترها مقادیر بیشتری داشته اند. همچنین پارامتر مقدار پایه با همبستگی 925/0 از بین سایر پارامترهای فنولوژیکی بالاترین همبستگی را با داده ارتفاعی منطقه داشته است و میزان RMSE برابر 021/0 شده است. تحلیل داده های بارش ماهانه برای سال های 2001 تا2020 نشان داد که در سال 2008 میانگین بارش سالانه کمتر از سایر سال ها بوده است که مقدار شاخص SPI برابر 79/1- شده است که نشاندهنده خشکسالی متوسط در سطح منطقه در این سال است. در مقابل با توجه به میانگین بارش ها در سال های 2007، 2018 تا2020 و مقدار شاخص SPI طی این سال ها ترسالی بسیار شدید در سطح منطقه رخ داده است.
شماره‌ی مقاله: 11
واژه‌های کلیدی: خشکسالی، پارامترهای فنولوژی شاخص گیاهی، NDVI، الگوریتم تایم ست، DEM، Landcover، SPI
متن کامل [PDF 1083 kb]   (88 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فتوگرامتری و سنجش از دور
فهرست منابع
1. Mohammadi Shaygani, A. and Asmaili, A. (2014), "Evaluation of agricultural drought using satellite images, combined indices and meteorological data (study area: Kermanshah province)". The first national conference on geospatial information technology engineering.
2. Nguyen, L. B., Li, Q. F., Ngoc, T. A., & Hiramatsu, K. (2015), "Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System for Drought Forecasting in the Cai River Basin in Vietnam". Journal of the Faculty of Agriculture Kyushu University, 60(2), 405. [DOI:10.5109/1543403]
3. Mostafa Dasturani, Abbas Ali Vali, Sepehr, Adel, and Chooghi Bayram Kamkami. (2014)," Investigating the effect of drought on vegetation using MODIS sensor in Razavi Khorasan". Desert ecosystem engineering, 4.
4. Mirmousavi, Seyed Hossein and Karimi, Hamideh. (2012)," Studying the effect of drought on vegetation using MODIS sensor images, case: Kurdistan province".
5. Mbatha, N., & Xulu, S. (2018)," Time Series Analysis of MODIS-Derived NDVI for the Hluhluwe-Imfolozi Park, South Africa: Impact of Recent Intense Drought". Climate, 6(4), 95. [DOI:10.3390/cli6040095]
6. Hayes, M.J. (2000)," Drought Indices, National Drought Mitigation Center", www.Drought.unl.edu
7. Zhang, X., Friedl, M. A., Schaaf, C. B., Strahler, A. H., Hodges, J. C., Gao, F., ... & Huete, A. (2003)," Monitoring vegetation phenology using MODIS". Remote sensing of environment, 84(3), 471-475. [DOI:10.1016/S0034-4257(02)00135-9]
8. Vicente-Serrano, S. M. (2007)," Evaluating the impact of drought using remote sensing in a Mediterranean, semi-arid region". Natural Hazards, 40(1), 173-208. [DOI:10.1007/s11069-006-0009-7]
9. Lesica, P. & Kittelson, P.M. (2010)," Precipitation and temperature are associated with advanced flowering phenology in semi-arid grassland". Journal of Arid Environments, 74:1013-1017. [DOI:10.1016/j.jaridenv.2010.02.002]
10. Butt, B., Turner, M.D., Singh, A. and Brottem, L. (2011)," Use of MODIS NDVI to evaluate changing latitudinal gradients of rangeland phenology in Sudano-Sahelian West Africa". [DOI:10.1016/j.rse.2011.08.001]
11. Ivits, E., M. Cherlet., G. Tóth., S. Sommer., W. Mehl., J. Vogt & F. Micale, (2012)," Combining satellite derived phenology with climate data z for climate change impact assessment". Global and Planetary Change, 88-89: 85-97. [DOI:10.1016/j.gloplacha.2012.03.010]
12. Senf, C., Pflugmacher, D., Van Der Linden, S., & Hostert, P. (2013)," Mapping rubber plantations and natural forests in Xishuangbanna (Southwest China) using multi-spectral phenological metrics from MODIS time series". Remote Sensing, 5(6), 2795-2812. [DOI:10.3390/rs5062795]
13. Jia, K., Liang, S., Wei, X., Yao, Y., Su, Y., Jiang, B., & Wang, X. (2014)," Land cover classification of Landsat data with phenological features extracted from time series MODIS NDVI data". Remote sensing, 6(11), 11518-11532. [DOI:10.3390/rs61111518]
14. Tang, H., Li, Z., Zhu, Z., Chen, B., Zhang, B. and Xin, X. (2015)," Variability and climate change trend in vegetation phenology of recent decades in the Greater Khingan Mountain area, Northeastern China". Remote sensing, 7(9), pp.11914-11932. [DOI:10.3390/rs70911914]
15. Yaghmaei, L., S. Soltani., R. Jafari., H. Bashari & H. Jahanbazi, (2017)," An investigation on impact of drought on rangeland and forest vegetation changes in Chaharmahal & Bakhtiari province using MODIS satellite data". Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 15(1): 91-108.
16. Karami, M., B. U. Hansen., A. Westergaard-Nielsen., J. Abermann., M. Lund., N.M. Schmidt & B. Elberling, (2017)," Vegetation phenology gradients along the west and east coasts of Greenland from 2001 to 2015". Ambio, 46(1): 94-105. [DOI:10.1007/s13280-016-0866-6]
17. Luo, Z., & Yu, S. (2017)," Spatiotemporal variability of land surface phenology in China from 2001-2014". Remote Sensing, 9(1), 65. [DOI:10.3390/rs9010065]
18. Malairi, F., D. Ashurlo, A. Shakiba, A. A. Matkan and H. agate (2017)," Investigating the effects of climate change on vegetation phenology using time series of AVHRR data". Journal of Ecological Agriculture 8(2): 117-98.
19. Zhang, Q., Kong, D., Shi, P., Singh, V. P., & Sun, P. (2018)," Vegetation phenology on the Qinghai-Tibetan Plateau and its response to climate change (1982-2013)". Agricultural and forest meteorology, 248, 408-417. [DOI:10.1016/j.agrformet.2017.10.026]
20. Mo, Y., Chen, S., Jin, J., Lu, X., & Jiang, H. (2019)," Temporal and spatial dynamics of phenology along the North-South Transect of Northeast Asia". International Journal of Remote Sensing, 1-19. [DOI:10.1080/01431161.2019.1608390]
21. Lebrini, Y., Boudhar, A., Hadria, R., Lionboui, H., Elmansouri, L., Arrach, R, & Benabdelouahab, T. (2019)," Identifying agricultural systems using SVM classification approach based on phenological metrics in a semi-arid region of Morocco". Earth Systems and Environment, 3(2), 277-288. [DOI:10.1007/s41748-019-00106-z]
22. Gholamnia, M., Khandan, R., Bonafoni, S., & Sadeghi, A. (2019)," Spatiotemporal Analysis of MODIS NDVI in the Semi-Arid Region of Kurdistan (Iran)". Remote Sensing, 11(14), 1723. [DOI:10.3390/rs11141723]
23. West, H., Quinn, N., & Horswell, M. (2019)," Remote sensing for drought monitoring & impact assessment: Progress, past challenges and future opportunities". Remote Sensing of Environment, 232, 111291. [DOI:10.1016/j.rse.2019.111291]
24. Zhang, X and Zhang, B.(2019)," The responses of natural vegetation dynamics to drought during the growing season [DOI:10.1016/j.jhydrol.2019.04.084]
25. across China". Journal of Hydrology,706-714.
26. Jönsson, P. and Eklundh, L. (2004)," TIMESAT - a program for analysing time-series of satellite sensor data, Computers and Geosciences", 30, 833-845. [DOI:10.1016/j.cageo.2004.05.006]
27. Haddadi, Farzaneh. Ashurlo, Davod. Shakiba, Alireza. Metkan, Ali Akbar. (2018)," The effect of climate change on the vegetation phenology of Urmia lake basin using time series of NOAA-AVHRR images", 6th regional climate change conference.
28. Jönsson, P. and Eklundh, L. (2004)," TIMESAT - a program for analysing time-series of satellite sensor data, Computers and Geosciences", 30, 833-845. [DOI:10.1016/j.cageo.2004.05.006]
29. Joyzadeh, S. Qamarzadeh, M. Brahimi, M. Shamsabadi, A. (2016)," ENVI practical training book (introductory and advanced)", Kian University Press.
30. Nasirizadeh, S. (2016)," Investigating the effect of drought on vegetation in the Middle Zagros region using MODIS satellite data", Master's Thesis, Faculty of Literature and Human Sciences.
31. Mckee,T.B.Doesken, N.J.and Kleist, J. (1993)," The relationship of drought frequency and duration to time scale". Proceedings of the Eight Conference on Applied Climatology American Meteorological Society,179-184.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sharifi V, Ahmadi S, Gholamnia M. Analysis of the effect of drought on the phenology parameters of vegetation indexes from the time series of MODIS sensor images (case study: Hamadan province). JGST 2023; 12 (2) :152-166
URL: http://jgst.issge.ir/article-1-1106-fa.html

شریفی ویدا، احمدی سلمان، غلام نیا مهدی. تحلیل اثر خشکسالی بر پارامترهای فنولوژی شاخص‌های گیاهی با استفاده از سری زمانی تصاویر سنجنده MODIS (مورد مطالعاتی: استان همدان). نشریه علمی پژوهشی علوم و فنون نقشه برداری 1401; 12 (2) :166-152

URL: http://jgst.issge.ir/article-1-1106-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 12، شماره 2 - ( 11-1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه علمی علوم و فنون نقشه برداری Journal of Geomatics Science and Technology