نشریه علمی علوم و فنون نقشه برداری- هزینه چاپ مقالات
هزینه چاپ مقالات پذیرفته شده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/19 | 


در این نشریه به ازای چاپ مقالات پذیرفته شده، مبلغ ۳ میلیون ریال (معادل سیصد هزار تومان)، از نویسندگان دریافت خواهد شد. 
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی علوم و فنون نقشه برداری:
http://jgst.issge.ir/find.php?item=1.121.32.fa
برگشت به اصل مطلب