نشریه علمی علوم و فنون نقشه برداری- کمیته اخلاق در انتشار (COPE)
کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE)

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/19 | 


این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) بوده و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی میکند.


 
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی علوم و فنون نقشه برداری:
http://jgst.issge.ir/find.php?item=1.122.33.fa
برگشت به اصل مطلب